EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Gebieden  
DESAN beperkt zich niet tot bepaalde klantenkringen of onderzoeksgebieden. Allerlei bedrijven, instellingen en overheden, grote en kleine organisaties uit diverse sectoren maken dankbaar gebruik van onze Research Solutions.

Voor veel klanten doet DESAN tevredenheidsonderzoek: huurdertevredenheidsonderzoek voor woningcorporaties, cliënttevredenheidsonderzoek voor ziekenhuizen en zorginstellingen, lezertevredenheidsonderzoek voor kranten, studenttevredenheidsonderzoek voor (hoge)scholen en universiteiten en natuurlijk klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek voor een keur aan organisaties. Met onze ruime expertise adviseren wij graag over vraagstelling, methode, rapportage en planning en voeren we de gekozen aanpak gedegen en efficiënt uit. Tot tevredenheid van onze klanten.

Zelfs allrounders ontwikkelen specialiteiten. Tevredenheidsonderzoek is daar dus één van. Net als schoolverlatersonderzoek. Samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA voert DESAN al sinds begin jaren '90 jaarlijks grootschalige enquêtes uit onder verlaters van opleidingen op alle niveaus van het Nederlands onderwijs.

Maar ook voor beleidsonderzoek, campagne-effectmetingen en allerlei andere grote of kleine, eenmalige of geregelde, eenvoudige of complexe peilingen weet men ons te vinden.
En dan zeggen wij vaak: "U heeft verstand van het onderwerp, wij van het onderzoek."


 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl