EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
GBA Onderzocht  
december 2012
In opdracht van ICTU, de ICT-organisatie van en voor de overheid, ondersteunt DESAN momenteel het veldwerk in het kader van het GBA-Adresonderzoek. Dit project komt voort uit de behoefte van de overheid om de kwaliteit van het GBA op gemeenteniveau jaarlijks in kaart te brengen. Tot voor kort gebeurde dit door elke gemeente afzonderlijk, maar vanaf 2013 streeft de overheid naar een uniforme jaarlijkse uitvoering van het onderzoek, waarbij de gemeenten gebruik maken van een door ICTU ontwikkeld landelijk instrumentarium.

DESAN heeft dit instrumentarium vertaald naar een online applicatie, zodat bevoegde opsporingsambtenaren met gebruikmaking van een tablet op locatie de huidige gegevens uit het GBA kunnen toetsen aan de daadwerkelijke situatie. Afwijkingen kunnen met behulp van een digitale vragenlijst worden geregistreerd.

Er worden zowel door de gemeente zelf aangegeven adressen in ogenschouw genomen (random, leegstand, briefadressen en adressen waarvan de bewoner met onbekende bestemming is vertrokken) als adressen geselecteerd door diverse uitvoeringsorganisaties als CJIB, DUO, Kadaster en Sociale Verzekeringsbank.

DESAN draagt in het project zorg voor de ontwikkeling van de online applicatie, voor de levering van de hardware, de conversie van bestanden uit diverse bronnen, actieve ondersteuning van ICTU en het hosten van de helpdesk voor de deelnemende gemeenten.
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl