EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
DESAN verzorgt voorlichting JMV  
maart 2013
Op verzoek van het Ministerie van VWS / Agentschap CIBG heeft DESAN begin maart een deel van de voorlichting verzorgd rond het aanleveren van gegevens en het uploaden van documenten in DigiMV, als onderdeel van de maatschappelijke verantwoording van zorginstellingen.

Jaarlijks dienen zorginstellingen verantwoording af te leggen conform de Wet Jaarverantwoording Zorg. Het CIBG heeft DESAN opdracht gegeven om in het kader daarvan de doorontwikkeling van DigiMV voor de komende jaren ter hand te nemen. Sinds 1 februari 2013 staat de geheel vernieuwde applicatie online ter beschikking van de zorginstellingen. Naar schatting 1.500 zorginstellingen zullen voor 1 juli a.s. langs deze weg hun gegevens aanleveren over het verslagjaar 2012. Deze gegevens en de jaarverslagen en jaarrekeningen zijn voor algemeen gebruik in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl.

Naast de wettelijk verplichte gegevens en verslagen is in de applicatie uit hoofde van de één loket-gedachte ook een aantal vragenlijsten van derden opgenomen. Dit betreft onder meer branche-organisaties, RIVM en enquête jaarcijfers ziekenhuizen. Specifiek voor het verslagjaar 2012 is op verzoek van het College voor Zorgverkeringen (CVZ) de applicatie opengesteld om een aantal zorgsectoren een tijdelijk aanleverloket voor kwaliteitsindicatoren te bieden.

Op basis van de door DESAN verzorgde voorlichting zijn instructievideo's inzake DigiMV te zien zijn op www.jaarverslagenzorg.nl, bijvoorbeeld over inloggen met eHerkenning.
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl