EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Herinrichting DigiMV voor verslagjaar 2017 van start  
november 2017
Evenals in voorgaande levert DESAN in opdracht van het CIBG over verslagjaar 2017 het CAI-framework waarmee alle zorginstellingen en instellingen voor Jeugdzorg in Nederland maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen aan het Ministerie van VWS. De resultaten van deze verantwoording zijn terug te vinden op de site www.jaarverslagenzorg.nl van het agentschap CIBG.

Voor verslagjaar 2017 is een aantal grote wijzigingen voorzien in het systeem om de taaklast voor de betreffende instellingen aanzienlijk terug te dringen en tegelijkertijd de kwaliteit van de op te leveren data te vergroten:
- De complete vraagstelling is door een werkgroep onder leiding van het Ministerie herzien, met als resultaat meer overzicht en dus gebruiksgemak voor de instellingen
- In relatie tot bovenstaande zullen meer dan voorheen velden worden voorgevuld op basis van data over voorgaande verslagjaren
- De uitvraag in het kader van de Wet Normering topinkomens zal worden uitgefaseerd
- Over 2017 wordt een pilot uitgevoerd met een koppeling naar Digipoort van Logius en het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA ) van het CIBG. Doel is ook hier om de lasten voor de zorginstellingen terug te dringen. In casu Digipoort door hen in staat te stellen financiële gegevens in de vorm van XBRL aan te leveren, in casu LRZA om informatie over bestuurders, commissarissen en entiteiten te kunnen inlezen en voorvullen.
- Aan het pallet van zorginstellingen zal over 2017 de ambulancezorg worden toegevoegd
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl