EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
DESAN op de bus, tram en metro  
november 2003
In 2003 heeft DESAN in het kader van een tweetal grootschalige reizigersonderzoeken, het afnemen van de hiervoor benodigde face-to-face interviews verzorgd. Dit geschiedde in opdracht van MeinsmaMarktOnderzoek (MMO) ten behoeve van het GVB. De twee onderzoeken omvatten verscheidene bus- en tramlijnen plus een grote metrolijn in Amsterdam. Uiteindelijk is door MMO met de verzamelde gegevens onder andere het reisgedrag van de reizigers in kaart gebracht.

In totaal zijn er ruim 23.000 interviews met gebruikers van het Amsterdamse vervoersnet afgenomen. De interviewers van DESAN maakten gebruik van hand-held-computers (pocket pcs) om de vragenlijst af te nemen en de antwoorden meteen in te voeren. Er werd geënquêteerd vanaf de eerste rit vroeg in de ochtend tot en met de laatste rit.
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl