EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Uitbreiding Jaarverslagen Zorg  
april 2010
DESAN verzorgt voor het vierde jaar op rij de uitvraag van gegevens ten behoeve van de Maatschappelijke Verantwoording van zorginstellingen in het kader van de Wet Jaarverslagen Zorg, in opdracht van uitvoeringsorganisatie CIBG van het ministerie van VWS. Deze wet is van toepassing op alle instellingen met een WTZi-erkenning (Wet Toelating Zorginstellingen). Aanlevering van gegevens vindt, behoudens upload van jaarrekeningen en -verslagen, plaats via DigiMV. In deze web-based applicatie geeft het zorgconcern aan voor welke typen zorg verantwoording zal worden afgelegd. Op basis daarvan wordt real-time een set vragenlijsten op maat gegenereert. Naast het wettelijk verplichte deel bevat DigiMV ook vele vragenlijsten van andere gegevensvragers, zoals CBS, RIVM, Actiz, Revalidatie Nederland, GGZ Nederland, VGN, Forensische Zorg en WMO.

Gegevens uit het wettelijk verplichte deel van DigiMV en jaarverslagen en jaarrekeningen worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Via 'Direct naar' - 'archief jaardocumenten' kan men voor een zorgconcern jaarrekening, jaarverslag en kentallen van verschillende jaren inzien. Op onderdelen gaat dit archief terug tot en met 2000.

Nieuw in 2010 is dat bij de gegevens van instellingen ook prestatie indicatoren getoond zullen worden. Daarnaast wordt in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit een uitbreiding op de applicatie getest om ook de nacalculatie voor de concerns in de care te laten verlopen via DigiMV.
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl