Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Zoek verantwoordingsinformatie


Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor verslagjaar 2000 tot en met 2016 raadplegen. Jaarverslagen voor verslagjaar 2017 zijn vanaf april 2018 op dit deel van de website gepubliceerd. Mocht u een jaardocument of jaarverslag voor verslagjaar 2017 niet kunnen vinden dan is dit nog niet gedeponeerd.


Instellingsnaam:
Plaats:
Jaar:
Alleen DigiMV: (beschikbaar vanaf verslagjaar 2006)
 

De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief Jaarverantwoording Zorg.
Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) is verantwoordelijk voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Op Zorginzicht.nl kunt u aangeleverde kwaliteitsgegevens downloaden.