Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Zoek verantwoordingsinformatie


Op deze pagina kunt u de gedeponeerde/gepubliceerde jaarverantwoordingsgegevens voor verslagjaar 2000 tot en met 2013 raadplegen. Jaarverantwoordingsgegevens voor verslagjaar 2014 worden vanaf 1 april 2015 op dit deel van de website gepubliceerd. Mocht u na 1 april geen jaarverantwoordingsgegevens over verslagjaar 2014 kunnen vinden, dan zijn deze nog niet aangeleverd/gedeponeerd.

Instellingsnaam:
Plaats:
Jaar:
Alleen DiGiMv:  (beschikbaar vanaf verslagjaar 2006)
 

De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief Jaarverantwoording Zorg. Deze gegevens zijn met ingang van verslagjaar 2013 vind- en opvraagbaar bij het Kwaliteitsinstituut (http://www.cvz.nl/kwaliteit/aanleveren+gegevens+kwaliteit).