Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Zoek verantwoordingsinformatie


Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor verslagjaar 2013 tot en met 2019 raadplegen. Jaarverslagen voor verslagjaar 2020 zijn vanaf april 2021 op dit deel van de website gepubliceerd. Mocht u een jaardocument of jaarverslag voor verslagjaar 2020 niet kunnen vinden dan is dit nog niet gedeponeerd.

Belangrijk voor aanleverende zorg-/jeugdhulpaanbieders: uw gegevens worden max. 48 uur na afronden van uw DigiMV gepubliceerd.


Instellingsnaam:
Plaats:
Jaar:
 

De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief Jaarverantwoording Zorg.
Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) is verantwoordelijk voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Op Zorginzicht.nl kunt u aangeleverde kwaliteitsgegevens downloaden.