Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Zoek verantwoordingsinformatie


Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor verslagjaar 2000 tot en met 2015 raadplegen. Jaarverslagen voor verslagjaar 2016 zijn vanaf april 2017 op dit deel van de website gepubliceerd. Mocht u een jaardocument of jaarverslag voor verslagjaar 2016 niet kunnen vinden dan is dit nog niet gedeponeerd.


Instellingsnaam:
Plaats:
Jaar:
Alleen DigiMV: (beschikbaar vanaf verslagjaar 2006)
 

De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief Jaarverantwoording Zorg. Deze gegevens zijn met ingang van verslagjaar 2013 vind- en opvraagbaar bij het Kwaliteitsinstituut (https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit).