Heeft DESAN contact met u opgenomen?

DESAN voert telefonische enquêtes uit voor diverse organisaties, zoals woningcorporaties, gemeenten, universiteiten en hogescholen, andere onderzoeksbureaus, UWV, de Belastingdienst etc. Het gaat altijd om anoniem gerapporteerd onderzoek (‘statistisch onderzoek’ in termen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. En na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

In bijna alle gevallen hebben wij uw contactgegevens gekregen van de organisatie waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarvoor is dan een Verwerkersovereenkomst afgesloten conform de AVG, waarin staat met welk doel we welke gegevens krijgen en verzamelen.

 

Heeft u ons telefoontje gemist en wilt u meedoen aan een enquête? Dat is heel fijn, want dan telt uw mening mee. U hoeft zelf niets te doen: we proberen u altijd nog een paar keer te bellen. Schikt het dan even niet, dan kan u altijd aangeven welk moment op welke dag het u het best schikt, ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds.

 

Uw gegevens en uw antwoorden zijn in goede handen. DESAN houdt zich strikt aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, zoals de AVG. We zijn gecertificeerd voor ISO 20252 (markt- en opinieonderzoek) en ISO 27001 (databeveiliging), lid van de brancheorganisatie Data & Insights Network (voorheen MOA) en de Research Keurmerkgroep (RKG) en onderschrijven de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

 

Wilt u niet meedoen? Dat kan natuurlijk altijd. Deelname is nooit verplicht. Als u wordt gebeld en zegt dat u niet mee wilt doen, dan bellen we u niet meer voor het onderzoek.

 

Wilt u nooit worden benaderd voor onaangekondigd telefonisch onderzoek (dus zonder dat u bijvoorbeeld vooraf een brief krijgt), dan kunt u zich daarvoor – voor drie jaar – afmelden via het Onderzoekfilter (www.onderzoekfilter.nl).