Over DESAN

DESAN is een flexibele organisatie met een platte structuur. De lijnen zijn kort, de betrokkenheid groot, de omgangsvormen informeel. DESAN gelooft dat een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid van goed opgeleide medewerkers niet alleen het plezier in het werk, maar ook de kwaliteit van het werk ten goede komt.

De directie van DESAN bestaat uit Karin Rutten, Han van Dongen, Hans Rutjes, Jannes Hartkamp en Mark Schippers. De eerste vier zijn tevens projectleider. Ze staan ook graag met de poten in de klei.

Naast de pool van ervaren enquêteurs, codeurs en verificateurs, heeft DESAN ongeveer 35 vaste medewerkers, verdeeld over vier afdelingen:

  • Veldwerk (het centrum van de feitelijke dataverzameling)
  • ICT-productie (waar o.a. de vragenlijstscripts worden geprogrammeerd)
  • ICT-ontwikkeling (waar men bijvoorbeeld rapportage-software bouwt, databases beheert en de CAI-software perfectioneert) en
  • Projectleiding


De projectleiders organiseren en coördineren voor elk project het gehele traject en zijn verantwoordelijk voor alle externe contacten. Alle potentiële klanten zijn bij alle projectleiders welkom.

Directie team

Hans Rutjes, Directeur / Projectleider

Specialist grootschalige projecten, ICT, overheid, en drukwerk. Projectleider voor o.a. CIBG en VWS. Studeerde Civiele Techniek en werkt bij DESAN sinds 1989

Karin Rutten, Directeur / Projectleider

Specialist telefonische projecten, marktonderzoek, gemeenten en bibliotheken. Projectleider voor o.a. de KB en de Belastingdienst. Studeerde HEAO Communicatie en Europese Studies en werkt bij DESAN sinds 1993

Han van Dongen, Directeur / Projectleider

Specialist zorg en onderwijs. Projectleider voor o.a. ROA en NIVEL. Studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en Europese Studies en werkt bij DESAN sinds 1992.

Jannes Hartkamp, Directeur / onderzoeker

Specialist methodologie en rapportage. Projectleider voor o.a. KWH en UWV. Studeerde Sociologie en werkt bij DESAN sinds 1998.

Mark Schippers, Directeur / Product Owner

Als Product owner verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van ICT-ontwikkeling. Studeerde Rechten (Internet, Intellectueel Eigendom & ICT) en werkt bij DESAN sinds 2010.

Projectleiders

Jonneke Heesterbeek

Specialist bibliotheken. Projectleider voor o.a. Stichting Lezen en de KB. Studeerde Sociologie en werkt bij DESAN sinds 2017.

Sandra Delis

Specialist woningcorporaties en gemeenten. Projectleider voor o.a. Almere en KWH. Studeerde Sociologie en werkt bij DESAN sinds 2019.

Foto Arnaud2

Arnaud Thoen

Specialist cybersecurity. Verantwoordelijk voor de technische omgeving. Studeerde Cybersecurity Engineering en werkt bij DESAN sinds 2022