Onze diensten

DESAN is uw specialist voor het ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en rapporteren van enquêtes. Online, telefonisch, schriftelijk, face-to-face of mixed mode. We hebben alle kennis en methoden in huis. Daarbij steunen wij op onze toonaangevende vragenlijstsoftware IT. Ook andere onderzoeksbureaus en klanten in binnen- en buitenland gebruiken Interview Technology om surveys in te richten en uit te voeren.

Online onderzoek

DESAN ligt - op de hoek van de Kabelweg - aan een razendsnel glasvezelkabelnet en heeft een hypermodern serverpark in eigen beheer. Bij eventuele storingen wordt automatisch geruisloos overgeschakeld naar altijd stand-by staande reserveservers. Dankzij onze generieke CAI-software IT kunnen wij de technische mogelijkheden van digitale vragenlijsten optimaal benutten. En kan de klant op elk moment zien hoe het met de respons en de tussentijdse resultaten staat. Minstens zo belangrijk als de hard- en software is onze jarenlange ervaring met klein- en zeer grootschalige online surveys over allerlei onderwerpen onder diverse doelgroepen, al of niet in combinatie met andere dataverzamelingsmethoden. Vanzelfsprekend verzorgen wij desgewenst ook de uitnodigende e-mails of brieven en bieden we technische en inhoudelijke helpdesks. Onze online vragenlijsten zijn optimaal ‘digitoegankelijk’ conform WCAG 2.1 en dus ook geschikt voor respondenten met een beperking.

Telefonisch onderzoek

Vanuit ons moderne callcenter in Amsterdam voeren goed getrainde enquêteurs jaarlijks vele tienduizenden telefonische enquêtes uit. Voor ieder onderzoek wordt een speciaal team van enquêteurs samengesteld, die een uitgebreide instructie krijgen en intensief worden begeleid en gecoacht. De kwaliteit van het veldwerk wordt constant gemonitord. DESAN heeft ruime ervaring met het benaderen van allerlei verschillende doelgroepen, overdag of ‘s avonds: directeuren van grote organisaties, huurders van woningcorporaties, afgestudeerden van hogescholen, burgers van gemeenten etc.

Onze enquêteurs spreken hun talen. En onze software stapt moeiteloos over naar een anderstalige versie van de vragenlijst, zo nodig tijdens een gesprek. Die software (Interview Technology) is trouwens sowieso nogal slim. Dat geeft ons een interviewtechnologische voorsprong die optimale kwaliteit en efficiency garandeert.

Bij DESAN kan de klant altijd een kijkje in de keuken nemen. Zo kunt u meeluisteren met het interview en tegelijkertijd meekijken op het enquêteursscherm. Tijdens pilots kunt u op basis van het verloop van de proefinterviews tijdig eventuele aanpassingen laten doorvoeren. Desgewenst krijgt u realtime inzicht in respons en resultaten

Schriftelijk onderzoek

DESAN verwerkt jaarlijks honderdduizenden papieren vragenlijsten. Vaak verzorgen we ook het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, de verzending en de ontvangst. Zeer kleine oplagen worden door onze datatypisten met behulp van de IT-software ingevoerd (data entry). Grotere aantallen worden elektronisch uitgelezen en geverifieerd door onze scanners: de scanmedewerkers en de scanapparaten. Desgewenst krijgt de klant niet alleen de verwerkte data, maar ter controle ook de digitale foto's van de ingevulde vragenlijsten.

Via het responsadministratiesysteem kunnen we de ontwikkeling van de respons op de voet te volgen. En indien nodig snel stappen ondernemen. Een extra rappel bijvoorbeeld. Of een belronde onder non-respondenten. Want dankzij onze generieke dataverzamelingssoftware kunnen verschillende onderzoeksmethoden snel worden gecombineerd.

Face-to-face

Face-to-face onderzoek op locatie (op straat, bij de balie van een gemeente, in de metro, in een winkelcentrum, bij een concert of sportwedstrijd) is vaak een ideale en soms de enige manier om meningen en ervaringen te verzamelen van bezoekers of bewoners rond een specifieke plek. Door de directe verbinding van de tablets met onze servers en de GPS is er continu live inzicht in de voortgang van het veldwerk zijn de tussentijdse resultaten meteen beschikbaar: wie heeft wat waar geantwoord? Dit maakt optimale monitoring mogelijk. Desgewenst kan snel worden bijgestuurd. Soms worden onderzoeksuitkomsten zelfs meteen besproken en gebruikt.

Coderen

Onze ervaren codeurs zetten open antwoorden netjes op een rijtje. Zij worden daarbij ondersteund door slimme codeersoftware, die diverse zoekopties biedt en ook in omvangrijke hiërarchische classificatiesystemen het overzicht bewaart. Niet voor niets zijn onze codeerpraktijken in diverse internationale onderzoeksprojecten nagevolgd.

Door ze te coderen worden illustratieve teksten ook kwantitatieve data die goed te overzien, te vergelijken en te analyseren zijn. DESAN codeert dagelijks open antwoorden van onderzoeken waarvoor we ook de dataverzameling uitvoeren. Maar coderen kan ook 'los', met uw eigen data. Zo brengen wij voor diverse gerenommeerde onderzoeksinstellingen gegevens over bijvoorbeeld beroepen, opleidingen en bedrijven onder in nationale of internationale standaard classificaties (zoals SBI/NACE, ISCED en ISCO).

Rapportages

Gegevens verzamelen is een vak, uitkomsten presenteren ook. Voor diverse omvangrijke onderzoeksprojecten waarin soms honderden instellingen participeren, zijn digitale rapportages ontwikkeld waarmee deelnemers door middel van heldere grafieken, overzichtelijke tabellen en bondige teksten snel inzicht krijgen in hun laatste resultaten. Ontwikkelingen sinds vorige metingen en vergelijkingen met andere deelnemers staan in dergelijke benchmark rapportages centraal. Wie welke resultaten kan zien wordt in het account beheer ingeregeld.

DESAN is toonaangevend in automatische meervoudige digitale rapportage via internet. Voor kleinschaligere, uitzonderlijkere of complexere onderzoeken beheersen we het analoge handwerk natuurlijk ook: een helder geschreven rapport met duidelijke grafieken op basis van gedegen analyse.

Wil en kan een klant zelf met de data aan de slag, dan blijft de rapportage soms beperkt tot een databestand (in bijvoorbeeld SPSS of Excel), rechte tellingen, antwoorden op open vragen, een responsoverzicht en desgewenst tabellensets.

Of we zorgen voor een koppeling waarmee u de data realtime in uw eigen rapportages of klantvolgsystemen kan verwerken.

en verder

Dataverzameling is onze basis. Ware het daar bij gebleven, dan hadden we misschien DESAN Data Collection geheten. Maar we denken ook graag mee over een onderzoeksopzet, construeren desgewenst een vragenlijst (of leveren daar anders ongevraagd commentaar op), combineren, bewerken, analyseren en exporteren data, presenteren resultaten in een passende vorm. En laten u graag kennismaken met onze toonaangevende survey software Interview Technology. Wij adviseren met brede kennis en ruime ervaring over onderzoek en data. En dragen al oplossingen aan voor anderen een probleem ontwaren. Vandaar: DESAN Research Solutions.